Naše deti

 • dieťa vždy povie rodičom kam ide, s kým, a kedy sa vráti ( dieťa by sa domov malo vrátiť pred zotmením )
 • dieťa sa nikdy nehrá samé, nemalo by ísť niekam samé ( nedá sa to vždy dodržať - keď dieťa ide za kamarátom, kamarátkou a pod. ). Osobu, s ktorou je dieťa, musí dieťa dobre poznať a musia ju poznať aj rodičia, resp. deti musia mať súhlas od rodičov, s ktorými ľuďmi sa môže dieťa kontaktovať - hrať.
 • deti sa môžu hrať iba na miestach, ktoré im schválili rodičia
 • deti sa vyhýbajú rôznym uličkám, skratkám a pod.
 • dieťa ide po tom chodníku, aby premávka na ceste smerovala proti jeho smeru
 • ak dieťa potrebuje radu, resp. pomoc, tak môže využiť cudzích ľudí: matku s dieťaťom ( s deťmi ), iné dieťa ( deti ), obchodníka, policajta, resp. inú osobu v uniforme, napr. vojaka a pod.
 • deti nepomáhajú cudzím ľuďom: s odnesením vecí, s hľadaním strateného psíka, resp. mačky a pod., nehrajú sa s nimi
 • deti nič neberú od cudzích ľudí - napr. jedenie, cukríky, lieky a drogy - môžu byť ponúknuté ako cukríky a pod., peniaze, hračky a pod.
 • dieťa si musí dávať pozor na oklamanie dospelou osobou a odlákanie na iné miesto, ako napr. ukážem ti super bicykel...budeš sa môcť na ňom celý deň voziť a pod.
 • dieťa sa nejde s cudzou osobou prejsť, resp. povoziť na motorke alebo aute
 • dieťa sa doma vždy zamkne ( zamknuté sú aj okná, ak je byt na prízemí ), dieťa otvorí dvere iba známej osobe, t.j. dieťa neotvára dvere poštárovi, opravárom, elektrikárom a pod. Dieťa neotvára dvere na byte, ani keby sa niekto predstavil "polícia - otvorte dvere!"...resp. neotvára dvere pri nátlaku, ako napr. otvor dvere ináč... V takejto situácii sa musí dieťa okamžite telefonicky kontaktovať s rodičom.
 • dieťa sa zamkne aj v aute, ak samé čaká na rodiča. Malé deti samé v aute nikdy nenechávame!
 • ak je dieťa samé doma, nikomu nehovorí, že je doma samé
 • je potrebné, aby dieťa poznalo susedov pre prípad, že bude od nich potrebovať pomoc. Pozná aj ich tel. čísla.
 • dieťa učíme zavolať pomoc prostredníctvom telefónu: tel. čísla 150, 155, 158 a ďalšie dôležité tel. čísla. Dieťa naučíme používať aj tel. automaty, nakoľko spomenuté tel. čísla dieťa môže vytočiť aj bez peňazí, resp. tel. karty. Treba dieťa upozorniť, že nesmie bez príčiny volať na tieto čísla, pretože rodičom by spôsobilo veľmi vážne problémy.
 • dieťa musí poznať adresu(y) a tel. kontakt(y) na rodičov do práce, resp. na mobilný telefón
 • ak má dieťa z niečoho zlý pocit, radšej nech z daného miesta odíde
 • vzťah dieťaťa a rodičov by mal byť taký, aby dieťa bez váhania povedalo o zážitku, z ktorého nemalo dobrý pocit, resp. ak by cítilo z niekoho strach a pod.

Rodičia musia mať tel. kontakty a adresy všetkých spolužiakov, kamarátov a známych ich dieťaťa (detí)!

Ak by sa dieťa stratilo, tak pátranie je potrebné začať čo najskôr!

Tel. linku doma, resp. mobilné telefóny rodičov je potrebné nechať voľné, aby sa dieťa mohlo dovolať na prvý pokus, ak sa pokúsi tel. kontaktovať s rodičmi.