Pohyb v teréne

Zakrádanie 

Zakrádanie patrí k najpoužívanejším spôsobov skrytého pohybu.
Niekedy sa potrebujete nepozorovane pohybovať z miesta na miesto. Aby ste tieto presuny úspešne zvládli, budete potrebovať viac než len maskovanie. Základná zručnosť ako sa vyhnúť odhaleniu, je schopnosť sa zakrádať, alebo pohybovať bez spôsobenia akéhokoľvek náhleho rýchleho pohybu, alebo hlasitého hluku. Ak má byť účinné, musíte zakrádanie nacvičovať. Keď ho cvičíte, používajte nasledujúce techniky:

Zakrádanie v stoji
Keď sa zakrádate v stoji robte približne polovičná kroky, ako je vaša normálna chôdza. Takáto chôdza vám pomáha udržiavať stabilitu. Mal by ste byť schopný zostať stáť v ľubovoľnej fáze pohybu a tento postoj udržiavať tak dlho, ako je nevyhnutné. Keď našľapujete, natočte prsty na nohe hore tak, aby sa zeme dotýkali vonkajšie okraje chodidla. Cítite tak konáre a vetvičky, ktoré by mohli prasknúť keď na ne šliapnete. Ak začnete krok, zdvihnite nohu a presuňte ju. Ako náhle začne kontakt predného okraja vašej nohy zo zemou, pomaly došľapujte na okraj päty a nakoniec pomaly postavte na celé chodidlo. Potom postupne presuňte svojou hmotnosť na prednú nohu. Zdvihnite zadnú nohu asi do výšky kolená a začnite celý postup znova.
Ruky a zbrane držte blízko pri tele a vyvarujte sa s nimi mávať, alebo s nimi zachytávať o rastlinstvo. Keď sa pohybujete v prikrčení, získate dodatočnú oporu položením rúk na kolená. Jeden krok zvyčajne zaberie 1 minútu na dokončenie, ale skutočný čas bude závisieť na situácii.

Plazenie
Na rukách a kolenách sa musíte plaziť keď je rastlinstvo príliš nízke na to, aby vám dovolilo kráčať zvisle bez toho aby ste boli spozorovaní. Pohybuje naraz iba jednou končatinou a uistite sa že ju pokladáte zľahka, aby ste cítili čokoľvek čo by mohlo prasknúť a spôsobiť hluk. Dajte pozor aby špičky a podpätky topánok nezachytili za rastlinstvo.

Plazenie na bruchu
Plazenie po bruchu robíte nízko, ležmo na rukách a špičkách nôh, v ktorom sa pomaly pohybujete vpred a po každom presune si pomaly ľahnete na zem. Vyvarujte sa ťahaniu tela po zemi, pretože to spôsobuje veľký hluk a zanecháva veľkú stopu, ktorú môže stopár vysledovať.

Zakrádanie k zvieratám
Pred plazením k zvieraťu, vyberte najlepšiu trasu. Ak sa zviera pohybuje, budete potrebovať záchytnú trasu. Vyberte trasu na ktorej sú medzi vami a zvieraťom objekty, ktoré pred ním skryjú váš pohyb. Ak sa vám podarí nájsť takúto trasu, budete sa schopný pohybovať rýchlejšie, kým objekt neprejdete. Niektoré objekty, ako napríklad veľké skaly a stromy vás môžu úplne ukryť a iné, ako je malé krovia a tráva vás môžu skryť len čiastočne. Trasu zvoľte tak, aby ponúkala čo najlepšie krytie a vyžadovala čo najmenšie množstvo síl.
Pozorujte zviera a zastavte sa, keď sa pozerá vaším smerom, alebo k vám natáča uši, najmä či má podozrenie na vašu prítomnosť. Ako náhle sa priblížite, prižmúrte mierne oči aby ste zakryli čiernobiely kontrast očí a ich odlesk. Ústa majte zavreté, aby zviera nevidelo belosť, alebo odlesk vašich zubov.