Núdzová signalizácia

Navádzanie lietadla

Ak ste v kontakte s priateľským lietadlom pomocou rádia, veďte pilota k svojmu stanovišťu. K navádzaniu pilota používajte nasledujúci všeobecný formát, ktorý by mal obsahovať nasledovný údaje:
Mayday, Mayday (núdzový letecký signál)
• Volací znak (ak máte nejaký pridelený, alebo je vám známy).
• Meno.
• Polohu.
• Počet preživších.
• Miesto vhodné na pristátie.
• Všetky poznámky ako je napr. potrebná lekárska pomoc, alebo iná naliehavo potrebná osobitná pomoc.
Aj keď máte nadviazaný kontakt so záchrancami, neznamená to ešte že ste v bezpečí. Sledujte inštrukcie a pokračujte v používaní komunikačných a únikových techník prežitia, kým nebudete naozaj zachránený.

Brailovo písmo (abeceda)

je písmo používané zrakovo postihnutými spoluobčanmi. Je to vlastne taká tabuľka s šiesti možnými bodmi, ktoré sa rôzne kombinujú, aby dali dohromady písmeno (aspoň podľa Brailovej abecedy). Brailova abeceda sa od tej našej nijak nelíši, snáď až na dve výnimky, ktorými sú výnimočné písmeno OU, znak, ktorý signalizuje začiatok čísel, a tri možné znaky pre číslovku 10.

Morseho kód (Morsehovka)

Pomocou baterky môžeme signalizovať aj kratšie správy v Morseovom kóde, musia ju poznať ale obe strany. Niekedy je postačujúce podať správu o počte osôb, o zranení a pod., čo znamená pár slov. Preto je dobré nosiť do hôr ako súčasť baterky aj Morseo kód. Ak zaregistrujete signalizáciu v Morseho kóde, okamžite si zapisujte "bodky, čiarky" - ak nepoznáte kód, potom rýchlo zistíte, čo sa signalizuje, zapísaný kód môžete dať záchranárom. Treba myslieť nato, že baterka sa môže vybiť, vypáliť žiarovka, resp. iné vplyvy - padne hmla, postihnutý upadne do bezvedomia a pod. a človek v núdzi už nebude môcť signalizovať. Ďalej je potrebné si zapamätať smer ( azimut ) odkiaľ sa signalizovalo a približne výšku - presnejšie sa zistí poloha.

A - Alpha.-                   N - November-.                    B - Bravo-...

O -Oscar---                  C - Charlie-.-.                         P - Papa.--.

D - Delta-..                  Q - Quebec--.-                        E - Echo.

R - Romeo.-.               F - Foxtrot..-.                          S - Sierra...

G - Golf--.                    T - Tango-                                H - Hotel....

U - Uniform..-            I - India..                                  V - Victor...-

J - Juliet.---                  W - Whisky.--                          K - Kilo-.-

X - X-ray-..-                 L - Lima.-..                               Y - Yankee-.--

M - Mike--                  Z - Zulu--..                                0 ( nula )-----

5....                              1.----                                          6-....

2..---                             7--...                                          3...--

8---..                             4....-                                          9----.