Stránka vo výstavbe

- pravideľnou resp. (jednorázovou) finančnou čiastkou na bankový účet SK14 0900 0000 0051 9563 9463

- formou darovacej zmluvy alebo

- hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

- 2 % z vaších daní